واحد ِ زمان

 

... و  نــَــخ، واحدِ زمانم می شود ... چه شباهتی در دود و خاکستر شدن ...

/ 2 نظر / 21 بازدید
یه بابایی

عزیزم نبینم تو نخ استرس باشی !

سا

یادم افتاد طرحی که سال ها پیش ، وقتی بچه تر از الانم بودم دیده بودم : قلّکی بود پاکت سیگار... و چون کارخانه ای! سکه ها را دود می کرد! می دانی؟؟؟ من زیاد باور نداشتم به این عکس و ندارم... چه بسا که دودی هستم! ، اما سیگار نمی کشم. بگذریم... قطعه ی بسیار زیبایی بود. "نخ!" واحد خوبیست برای زمان! می توان به سازمان SI هم معرفی کرد. ... چقدر جالب است! آن روز در خیابان چشمم به پاکت سیگار خالی افتاد که تصویر زشتی روی آن چاپ شده بود ، اما مطمئن بودم که کسی هرگز نگاه نمی کندش ، مگر برای پر کردن وقت... زمانی که منتظر آمدن کسی است. ...[گل]