درمان با تصور بی زمانی و بی مکانی یا "دو دقیقه مانده به چهار"

حالا هی بنشینیم و سر سه دقیقه یا دو دقیقه مانده به چهار دقیق شویم و ساعت هایمان را نه با هیچ مرجع رسمی موثقی، که با یکدیگر، تنظیم کنیم ...  به هر حال تو خواهی رفت ... من خواهم ماند ... و اختلاف دقیقه هایمان به اختلاف ساعتهای طولانی لعنتی خواهد رسید ... ما مشکلمان با تنظیم ساعت حل نمیشود ... ای لعنت به آن دو نفری که ساعت و قاره ی آمریکا را کشف کردند ...

/ 0 نظر / 17 بازدید