گاو

 

نه دیگر

این پسماندهایِ پلیمری

در این سلّول های جمعی

من یکی را دستِ کم

به شیر نمی آورد ...

و صدایِ ما

در هیچ چراگاهِ حفاظت شده ای حتّا  نمی پیچد ...

اعتصابِ غذا کرده ام

پیش از نحیف تر شدن ام

به یک کارخانه یِ سوسیس و کالباس می سپارَندَم ...

 

/ 2 نظر / 32 بازدید
فرانک

برای ماها( از بچه گرفته تا بزرگ ) که همه فست فودی هستیم لطف بزرگی که بشنویم از گوشته گاو نه گوشت گربه و ... [شرمنده]

فرانک

برای ماها( از بچه گرفته تا بزرگ ) که همه فست فودی هستیم لطف بزرگی که بشنویم از گوشته گاو نه گوشت گربه و ... [شرمنده]