این بار ... این باران ...

 

این بار

جانِ سالم به در نخواهم بُرد

تنِ نحیف اَم را

          به پنجره ها خواهم باخت ...

نه

جان به در نمی برم این باران ... 

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
فرانک

این بار .. پنجره ای باز شود .. این باران