از نداشتن ها

"چیه برادر؟ ... جشن تولده ... ممنوعه؟ ... زن بی‌حجاب نداریم. زن با حجابم نداریم. مرد بی‌غیرت نداریم. مرد با غیرتم نداریم. نوار مبتذل نداریم. ماهواره نداریم. صُوَر قبیحه نداریم. حشیش، گراس، تریاک، ذغال خوب و رفیق ناباب نداریم. رقص، آواز، خوشی، خنده، بشکن و بالابنداز نداریم ... شرمنده‌تونم، هیچ چیز ممنوعه کلاً نداریم ... هیچی نداریم. مهمونیه، ولی مهمون هم نداریم ... جشن تولد یه بچه‌س ولی بچه هم نداریم ...... "

 


-دیالوگ حامد (محمدرضا فروتن) در "شب یلدا"ی کیومرث پوراحمد-

/ 0 نظر / 17 بازدید