صدای تو ، صدای باد و بیشه ...

 

همیشه همه ی آدم ها روزی به جایی میرسند که بفهمند چه دلیلی داشته که خیلی از ترانه ها اینطوری سروده شده اند و آهنگهایشان اینجوری ساخته شده و این شکلی بیرحمانه خوانده شده اند... رسیدن به هر آنچه هیچوقت نمی خواسته ای، همیشه آسان تر است ... همیشه، روزی، جایی ...

/ 0 نظر / 16 بازدید