چیزی نمی دانند ...

 

ایستاده

به تماشایِ آبهایِ کبودِ دوردست

در کرانه ها ...

موج ها

از حکایتِ صبوریِ سنگ

چیزی نمی دانند.

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
مليحه

شاید هم فهمیده اند که مدام بر تن سنگ تازیانه می زنند