بر این روزها نامی نیست ...

 

یک)

آسمان

تهیدست تر از پیش بینی های ِ هواشناسی است

و هوا

از آنچه در اخبار می گویند

آلوده تر است ...

 کاش دستِ کم

در اعماقِ اقیانوسی

خفه می شدیم ...

 

 دو)

آینه ای دوردستی ...

اشیاء

از آنچه در تو دیده می شوند

به من نزدیک ترند ...

 

/ 4 نظر / 32 بازدید
شهرام معقول

سلام علی جان مثل همیشه کارهای قابل تاملی از شما خواندم، سال نو بر شما مبارک و پیروز و سربلند باشید.

نارسیس

[گل]

فرانک

کاش می ديدم چيست! آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است... فريدون مشيری