آن موقع هایی که ...

 

گاهی فقط شهرام ناظری جواب میدهد ... مثل آن موقعهایی که فقط  اِبی جواب میدهد ... گاهی هر چه بهترین اصفهان ها و  چهارگاه هایِ شجریان را هم گوش کنی، افاقه نمیکند ... گاهی هزار بار هم که شقایق و خون بازیِ داریوش را گوش کنی، فایده ای ندارد ...

خوب است که این چهار تا هستند که آن موقع هایی که دنبالِ پناهگاهی میگردی، آویزانِ صدایشان شوی و خوب است که اِبی و شهرام ناظری هستند که آن موقع هایی که دنبالِ مخفیگاهِ اَمن تری میگردی که پنهان کنی صورتت را توی بارانِ صدایشان از چشم ِدنیا، تنها نمانی ... 

 

/ 4 نظر / 16 بازدید
ليلي

هايده رو جا انداختين ها! روزاي خوبت بگو كجا رفت تو قصه ها رفت يا ازاينجا رفت...

tulip

با لیلی موافقم انگار روی همه قله های شادی و دره های غم صداش مياد گرمی مستی میاد توی رگهای تنم می بینم دلم میخواد با یکی حرف بزنم کی میاد به حرفای من گوش بده آخه من غریبه هستم با همه یکی آشنا میاد به چشم من ولی از بخت بدم اونم غمه

مليحه

هی!!!!! دنیای این روزای ما....

فرانک

مدتهاست دیگه دل به آوازشون نمیدم ..