هیچوقت ... هیچکدام ...

 

نزدیک است تابستان

صبح

نه آغاز با غوغای پرندگان، دیگر خواهد شد

نه با کودکان ِ همهمه ی دبستان ...

و پرندگان به فصلهای کودکان کوچ می کنند

و به فصلهای دیگری کودکان ...

و هیچوقت هیچکدام یاد نخواهند گرفت

چگونه خو به ماندن در هر آب و هوایی کنند ...

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
نا شناس

چقدر من ياد حس و حال رهايي تابستونهاي گرم كودكي مي اندازه

فرانك

چیزی پایان می پذیرد و چیزی آغاز می شود و این همان چیز است که ادامه می یابد ، اما به گونه ای دیگر ..