سی و هفت

دارد شکل ِ خودش میشود، آرامش ِ اکنون ِ ژرفای ِ یک دریای ِ دیروز و فردا توفانی ...

/ 1 نظر / 17 بازدید
فرانك

همیشه همه چیز تازش خوبتره . دیر گفتم اما آرزوی همیشه تازگی و سرزندگی و بهت هدیه می کنم . [گل]