راهِ دیگر ...

 

... نجابت وقتی معنی داره که راهِ دیگه ای هم باشه ...

 

-دیالوگی از فیلم "خانه ای روی آب"-

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
فرانک

کاش می فهمیدی آنکه برای بدست آوردن محبتت حاضر است تنش را به تو بسپارد فاحشه نیست و آنکه برای به دنبال کشاندنت تنش را از تو می دزدد باکره نیست "‌سکوت شبانه "

فرانک

کاش می فهمیدی آنکه برای بدست آوردن محبتت حاضر است تنش را به تو بسپارد فاحشه نیست و آنکه برای به دنبال کشاندنت تنش را از تو می دزدد باکره نیست "‌سکوت شبانه "