عوارض ِ جانبی

یک)

بیماری ِ قلبی

مُسری نیست ...

بگذار ببوسم اَت

تلخی

عوارض ِ جانبی ندارد ...

 

دو)

نه من دیابت دارم

نه قند لبان ِ تو

به انتها می رسد ...

 

سه)

نمی دانم

چنگیز خان ِ مغول

خونخوارتر بود

یا

چشم های ِ تو

              زیباتر ...

 

/ 2 نظر / 26 بازدید
مجید یحیی نژاد

نبوسیده مبتلا شدیم...

فرانک

چشم های من زیباتر [زبان]