مجبوری ! بفهم !

گاهی مجبوری واسه یه دبّه شیر، بری یه گاو بخری ...

ولی نه همیشه ...

گاهی مجبوری واسه همون یه دبّه شیر، یه گاوداری راه بندازی ...

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
فرانك

میشه اصلا شیری در کار نباشه !