ماهی !

یکی کنار قایق داد میزد : " ماهی ... ماااااهی ی ی ی ی ... مااااااهی ..."

آن گوشه ی دنج سمت چپ سینه ام وحشی شد ... تلالو موجهای دوردست دریا را شنیدم و بوی شورتلخ جان کندن ماهی ها را عمیق، نفس کشیدم و ماه را آن بالا بالاها، جستجو کردم ....

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید