چیزی توی مایه های حوری و غلمانیم

 

از دیدِ حضرات، ما، همه، آلتهایی تا گوش پر از غریزه، بیش نیستیم ...

که هم محتاجیم برایمان هر ثانیه تصمیم بگیرند، هم توی سرمان بزنند که حتما برویم توی بهشت ... هم محتاجیم به دعا ...

نیاز دیگری هم که خدا را شکر نداریم ...

/ 0 نظر / 18 بازدید