1 / 1 / 1

 

کاش مثل همه ی آنهایی که توانستند توی آن کشتی های امن و مسقفِ فیلم 2012 ، برای خودشان جایی پیدا کنند و از پایانِ جهان در دسامبر دوهزار و دوازده در امان بمانند، با پایان،  در ساحلی دوست داشتنی کنار بیایم ... میرود و توفان آغاز میشود ....

/ 0 نظر / 17 بازدید